پودر هسته خرما

خواص پودر هسته خرما در خوراک دام و طیور

پودر هسته خرما یکی از محصولات ثانویه کارخانه های شیره سازی، لواشک سازی و تولید چیبس خرما می باشد، که خواص آن برای خوراک دام و طیور به اثبات رسیده است.

این محصول جایگزین مناسبی برای جو، ذرت و سویا در دام های گوشتی، شیری و مرغ تخم گذار به شمار می رود.
در ذیل اشاره ای به خواص پودر هسته خرما برای خوراک دام و طیور شده است.
خواص :
1. منبع غنی پروتئین
2. منبع انرژی
3. بهبود کیفیت در گوشت و شیر دام ها
4. افزایش خوش خوراکی جیره
5. بهبود کیفیت پلت خوراک آماده
6. کاهش قیمت نهایی خوراک دام
7. حفاظت از محیط طیست
8. منبع فیبر
9. …
پودر هسته خرما خصوصا در دام های پرواری سبب افزایش راندمان تولید می گردد.
درصد جایگزینی در جیره
این محصول تا 30% جایگزین گندم و جو در جیره دام و تا 10% جایگزین ذرت در جیره طیور می گردد.
با وجود قیمت پایین تر این محصول علاوه بر بهبود کیفیت جیره می تواند در کاهش هزینه های خوراک نقش بسزایی ایفا کند.