خرید خرده ذرت درجه یک بازرگانی کهن آغاز شد

خرید خرده ذرت درجه یک بازرگانی کهن آغاز شد. چرا توصیه شده که تا حد امکان از جیره های جایگزین و ارزان به جای خوراک های پایه استفاده شود؟

خرید خرده ذرت درجه یک بازرگانی کهن آغاز شد. چرا توصیه شده که تا حد امکان از جیره های جایگزین و ارزان به جای خوراک های پایه استفاده شود؟

 خرده ذرت دانه ای مناسب برای جیره

در مبحث جیره نویسی اولویت با خوراک های ارزان است به شرطی که بتوانند کیفیت تغذیه ای مورد نظر را تامین کنند.

محصولات کشاورزی در مقایسه با دیگر محصولات از میزان ضایعات کمتری برخوردار می باشند که ضایعات ذرت از این دسته است.

پس از برداشت این محصول، آن را برای داشتن دانه های یک دست از سرند های مخصوصی عبور می دهند و دانه های شکسته را جدا می کنند.

با توجه به خاصیت زیاد و ارزش غذایی موجود، این محصول خریداران زیادی دارد.

به سبب دارا بودن پروتئین زیاد بسیاری از نیازهای گاو و گوسفند را تامین می کند.

سیاری از مصرف کنندگان دید مثبتی نسبت به این محصول داشته و به عنوان محصولی مغذی به آن توجه می نمایند.

مصرف خرده ذرت به پرورش بهتر و مناسب دام کمک شایانی می نماید.

این جیره به سبب شکسته بودن قیمت ارزان تر و البته ارزش تغذیه ای مطلوبی دارد.

این جیره ارزشمند به سبب قیمت بسیار مناسب بهترین خوراک برای پرورش گاو به شمار می آید.

خرده ذرت به عنوان ذرت شکسته در مراکز و نمایندگی های فروش با حجم زیادی توزیع و به سراسر کشور ارسال می شود.

خرید خرده ذرت درجه یک بازرگانی کهن آغاز شد

نرخ مناسب خرده ذرت مرغوب عاملی برای انتخاب این جیره است.

جهت خرید ضایعات انواع محصولات کشاورزی می توانید با بازرگانی کهن در ارتباط باشید.

برای خرید این محصول و سایر محصولات جایگزین می توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.