فروش فوری انواع خرده ذرت بازرگانی کهن

فروش فوری انواع خرده ذرت بازرگانی کهن برای دامداران صنعتی سراسر کشور صورت می گیرد. چرا این جیره از ذرت کامل ارزان تر است؟

فروش فوری انواع خرده ذرت بازرگانی کهن برای دامداران صنعتی سراسر کشور صورت می گیرد. چرا این جیره از ذرت کامل ارزان تر است؟

نرخ خرده ذرت خوراک دام و طیور از عوامل موثر در خرید دامداری های صنعتی می باشد.

خرده ذرت همان خواص تغذیه ای ذرت را دارد.

 خرید خرده ذرت برای ارزان تر شدن جیره

ذرت از دانه های پرمصرف در صنایع غذایی و خوراک دام است.

به سبب کافی نبودن تولید داخل کشور بخش عمده ای از نیاز به این محصول به روش واردات تامین می شود.

این موضوع بار مالی زیادی برای دامداری های صنعتی دارد.

به این سبب به انواع جیره های جایگزین توجه ویژه ای شده است.

مانند خرده ذرت.

دسترسی و تامین خرده ذرت برای دامداران از ذرت های وارداتی ساده تر است.

تامین این محصول نیز محدودیت های ذرت را ندارد.

خرده ذرت ضایعات سرند کردن ذرت است که به همین دلیل نیز ارزان تر از ذرت کامل عرضه می شود.

جایگزینی این محصول با ذرت می تواند به میزان خوبی هزینه ها را کاهش می دهد.

خرده ذرت مرغوبت مطلوبی دارد دارد.

به این سبب نیز توانسته رضایت دامداران را جلب کند.

تنها تفاوت خرده ذرت در ظاهر آن و شکسته بودن دانه ها می باشد.

خرده ذرت به این سبب با قیمت پایین تری نسبت به ذرت خریداری می باشد.

فروش فوری انواع خرده ذرت بازرگانی کهن

بازرگانی کهن این جیره را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به دامداری های صنعتی سراسر کشور ارسال می کند.

خرید خرده ذرت به عنوان از محصولات فرعی ذرت برزیل به عنوان خوراک جایگزین ذرت صورت می پذیرد.

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزین برای جو، ذرت و سویا می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.