فروش فوری تفاله چغندر ارزان خوراک دام

فروش فوری تفاله چغندر ارزان خوراک دام به سود دامداری های صنعتی می باشد. چرا افزودن این تفاله به جیره از سوی کارشناسان این حوزه توصیه شده است؟

تفاله چغندر

فروش فوری تفاله چغندر ارزان خوراک دام به سود دامداری های صنعتی می باشد. چرا افزودن این تفاله به جیره از سوی کارشناسان این حوزه توصیه شده است؟

خوراک های جایگزین برای جیره پایه

افزایش بهره وری اقتصادی در به سبب وارداتی بودن بخش عمده ای از خوراک های دانه ای از قبیل گندم و جو و ذرت دور از انتظار به نظر می رسد.

زیرا تامین این دانه ها به دلیل نرخ متغیر ارز و هزینه های گمرگ و انبارداری بار مالی سنگینی را به دامداران تحمیل می کند. از این رو جایگزینی آن ها انواع جیره های ارزان مانند ضایعات محصولات باغی و تفاله های گیاهی می تواند بخش بزرگی از این نیاز با تامین کند.

تفاله چغندر نیز از این دسته است که به دلیل فیبر بالا و خوش خوراکی و همچنین دارا بودن مواد مغذی و معدنی می تواند ارزش غذایی جیره با بالا برده و موجب افزایش کیفیت شیر و گوشت گردد.

استفاده از دانه های خوراکی و تفاله چغندر قند ، ارزش غذایی مطلوبی دارد. البته این تفاله هرگز نباید به عنوان تنها ماده هیدروکربنه در خوراک دام به کار برده شود، زیرا در این حالت تفاله نمی تواند ویژگی های مثبت خود را بروز دهد.

به دلیل خوش خوراکی این تفاله و استفاده از آن به همراه خوراک های دانه ای حجم جیره دام بیشتر شده و به این ترتیب آن ها زودتر وزن گیری می کنند.

فروش فوری تفاله چغندر ارزان خوراک دام

برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارشانواع جیره های ارزان و تفاله های گیاهی با همکاران ما در شرکت کهن تجارت نیکنام (بازرگانی کهن) در ارتباط باشید.