مرکز فروش تفاله آلبالو مرغوب زودبار

مرکز فروش تفاله آلبالو مرغوب زودبار می تواند جیره ارزان را به دامداری های سراسر کشور ارسال کند. چرا تفاله ها توانسته اند بخشی از محصولات جایگزین می باشد؟

فروش تفاله انگور

مرکز فروش تفاله آلبالو مرغوب زودبار می تواند جیره ارزان را به دامداری های سراسر کشور ارسال کند. چرا تفاله ها توانسته اند بخشی از محصولات جایگزین می باشد؟

نقش تفاله تفاله آلبالو در جیره

نام تفاله این حس را در مخاطب ایجاد می کند که صرفه بابت سیر کردن دام مورد استفاده قرار می گیرد. ولی نتیجه بسیار بهتر از این است.

تامین تفاله ها و از آن جمله تفاله آلبالو برای کاهش هزینه های تامین جیره و کاهش وابستگی به خوراک های دانه ای مانند گندم و جو و ذرت و سویا بسیار حیاتی می باشد، چرا که می بایست جیره دام و طیور به صورت منظم تامین گرد و این موضوع سلامت دام را به خطر می اندازد.

تفاله ها محصولات ثانویه کارخانه ها محسوب شده و عمدتا قیمت پایینی دارند. ولی ارزش غذایی آن ها در حد مطلوب بوده و تا حدی می توانند جایگزین نهاده های دامی نیز شوند.

تفاله ها از دسته جیره های ارزان و محصول ثانویه کارخانه های فراوری محصولات باغی و کشاورزی محسوب می شوند.

عمدتا قیمت پایینی دارند و با این وجود ارزش غذایی آن ها در حد مطلوب بوده و تا حدی می توانند جایگزین محصولات استراتژیکی نظیر نهاده های دامی نیز شوند.

دلیل نیاز به جایگزینی تفاله ها در دامداری ها با خوراک های دانه ای افزایش کیفیت و بهبود ارزش تغذیه ای دام می باشد.

مرکز فروش تفاله آلبالو مرغوب زودبار

علاوه بر تفاله ها محصولات دیگری از دسته جیره های ارزان هستند که می توان با قیمت مناسب برای خوراک دام استفاده نمود.

برای خرید تفاله ها نظیر تفاله آلبالو، انگور، چغندر، سیب و … می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن تماس حاصل فرمایید.