خرید تفاله آلبالو باکیفیت امسال

خرید تفاله آلبالو باکیفیت امسال نیز می تواند برای کاهش قیمت جیره موثر باشد؟ آیا می توان با اضافه کردن انواع تفاله ها به خوراک دام آن را غنی تر کرد؟

تفاله آلبالو

خرید تفاله آلبالو باکیفیت امسال نیز می تواند برای کاهش قیمت جیره موثر باشد؟ آیا می توان با اضافه کردن انواع تفاله ها به خوراک دام آن را غنی تر کرد؟

غنی تر کردن جیره با افزودن تفاله ها

داشتن جیره ارزان و تغذی یکی از اصلی ترین اولویت های تامین کنند گان جیره دام و طیور می باشد. یکی از بهترین گزینه ها برای تحقق بخشیدن به این اهداف، ترکیب تفاله های خوراکی با خوراک پایه می باشد.

همان طور که می دانید ضایعات کشاورزی و کارخانجات فراوری محصولات باغی می تواند بخش عمده ای از خوراک دام و طیور را تامین کند. این نوع ضایعات گزینه بسیار مناسبی برای جایگزینی در جیره های غذایی دام و طیور می باشند. چرا که کمبود زمین های زراعی و نیاز بیشتر جمعیت رو به افزایش انسانی به خوراک های دانه ای نظیر گندم و جو و ذرت موجب شده تا دامداران از مصرف  این خوراک ها در جیره دام بکاهند. همچنین قیمت آن ها رو به افزایش است و این مسئله منجر به محدودیت مصرف این خوراک ها در مجتمع های صنعتی دامداری شده است.

دلیل دیگر نیز این است که اغلب این دانه ها وارداتی هستند و مشکل واردات و قیمت متغیر ارز نیز موجب ایجاد دردسر هایی در تهیه فوری و به اندازه نیاز جیره شده است. با توجه به قیمت پایین تر این تفاله ها از یک طرف و آنالیز تقریبا مشابه با خوراک هایی نظیر ذرت و جو، توجه دامداری ها و مرغداری ها به این محصولات  امری ضروری به نظر می رسد.

خرید تفاله آلبالو باکیفیت امسال

گروه تولیدی بازرگانی کهن به واسطه ی دسترسی به تمام مناطق تولید آلبالو، می تواند تفاله آلبالو را به هر میزان که دامداران محترم تقاضا کنند در اختیار آنان قرار دهد.