خرید تفاله آلبالو باکیفیت خوراک دام

خرید تفاله آلبالو باکیفیت خوراک دام می تواند به سود اقتصاد دامداری های صنعتی باشد؟ آیا این تفاله می تواند جیره دام و طیور را خوش خوراک تر کند؟

تفاله آلبالو

خرید تفاله آلبالو باکیفیت خوراک دام می تواند به سود اقتصاد دامداری های صنعتی باشد؟ آیا این تفاله می تواند جیره دام و طیور را خوش خوراک تر کند؟

کار برد های تفاله آلبالو در جیره

در روستا ها از ضایعات باغی و کشاورزی برای تامین جیره دام و طیور استفاده می شود که موجب کاهش دور ریز ها و هزینه پرداختی برای تامین جیره می شود.

با این روش، کیفیت شیر و گوشت نیز طعم خوشایند تری پیدا می کنند. این تجربه موفق موجب شده تا استفاده از تفاله ها در جیره دام پیشنهاد شود که البته نتیجه رضایت بخش بود.

نتیجه تحقیقات در مورد تفاله ها نشان داد که تفاله ها می توانند جایگزین خوبی برای همه یا درصدی از خوراک های دانه ای از قبیل جو و گندم در جیره دام و طیور باشند.

با شناخت بهتر از جایگزین های خوراک های دانه ای مانند تفاله آلبالو و قرار گیری آن ها به میزان مشخص شده توسط متخصص جیره نویس، می توان مقدار قابل توجهی از هزینه های تامین خوراک را کاهش داد.

مقدار پروتئین این تفاله پایین است اما مقدار هضم پذیری آن از کیفیت بالایی برخوردار است.

خرید تفاله آلبالو باکیفیت خوراک دام

با کارشناسان بازرگانی کهن تجارت نیکنام تماس بگیرید و اقدام به ثبت سفارش نمایید.