خرید تفاله چغندر ارزان درجه یک

خرید تفاله چغندر ارزان درجه یک می تواند به تامین جیره ارزان و باکیفیت ویژه دام به دامداری های صنعتی کمک کند؟ چرا این تفاله ارزان است؟

تفاله چغندر

خرید تفاله چغندر ارزان درجه یک می تواند به تامین جیره ارزان و باکیفیت ویژه دام به دامداری های صنعتی کمک کند؟ چرا این تفاله ارزان است؟

توصیه کارشناسان به تفاله چغندر

  •  تفاله چغندر قند خوش خوراک است که این عامل باعث افزایش میزان تغذیه دام و وزن گیری سریع تر شده و کیفیت گوشت و شیر دام  بهتر می شود.
  • تفاله چغندر یکی از محصولات بسیار مفید برای نوشخوارکنندگان است.زیرا در اثر تخمیر در شکمبه حیوانات انرژی بسیاری تولید کرده و از نظر سطح انرژی با جو برابری می کند.
  • تفاله چغندر انرژی خوبی تولید می کند ، اما گزینه مناسبی برای جایگزینی سویا نیست.
  • این تفاله در آنالیز پروتئین جزء محصولات با پروتئین کم تا متوسط دسته بندی می شود.
  • به سبب سطح انرژی بالا و وجود الیاف زیاد در محیط شکمبه به پایداری می رسد و استات تولیدمی شود. این موضوع برای دام ها مهم است.
  • ترکیب تفاله چغندر و جیره های دانه ای نظیر سبوس، سویا و ذرت ارزش غذایی بالایی دارد.

محدودیت در خرید تفاله چغندر

تفاله چغندر از محصولات فصلی بوده و محدودیت ارسال در تمامی محصولات فصلی وجود دارد.

تولید تفاله چغندر به فراوانی محصولات زراعی همچون جو، یونجه، ذرت و … نمی باشد. بنابراین از نظر کمی نیز با محدودیت هایی روبروست. برای اطلاع از قیمت تفاله چغندر قند باکیفیت  با کارشناسان بازرگانی کهن نیکنام تماس بگیرید.