خرید خرده ذرت امسال خوراک دام و طیور

خرید خرده ذرت امسال خوراک دام و طیور اقتصادی است. با جایگزینی آن به جای ذرت کامل در جیره می توان همان کیفیت را با هزینه کمتر به دست آورد.

خرده ذرت دامی

خرید خرده ذرت امسال خوراک دام و طیور اقتصادی است. با جایگزینی آن به جای ذرت کامل در جیره می توان همان کیفیت را با هزینه کمتر به دست آورد.

خرده ذرت خوراک دام

ذرت از تامین کنند گان اصلی انرژی در جیره دام و طیور است.

برای کاهش قیمت تمام شده نیاز است که از محصولات ارزان تر در جیره دام و طیور استفاده شود.

به شرطی که کیفیت مورد نظر را داشته باشند.

مانند خرده ذرت.

دانه های ذرت در زمان برداشت و جابجایی شکسته شده و خرد می شود.

به این سبب نیاز است که جداسازی شوند.

برای تولید برخی محصولات از ذرت باید از دانه های سالم استفاده شود.

این ضایعات که قیمت مناسبی دارند می توانند به مصرف خوراک دام برسند.

این محصول جیره کاملی است زیرا می تواند مانند ذرت انرژی مورد نیاز رشد و باروری دام را تامین کند.

تنها تفاوت این جیره با ذرت کامل ذرت های شکسته می باشد.

این محصول تنها به سبب شکسته بودن با قیمت پایین تری نسبت به ذرت آن را فروخته شده و به جیره افزوده می شود.

 قیمت فروش خرده ذرت مرغوب دامی

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزینی برای جو، ذرت و سویا مانند انواع جیره های ارزان می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

قیمت فروش انواع جیره های ارزان برای دامداری های صنعتی بسیار مهم است.

برای تهیه انواع خوراک دام و طیور با این بازرگانی همراه باشید.