خرید خرده ذرت درجه یک امسال آغاز شد

خرید خرده ذرت درجه یک امسال آغاز شد. آیا می توان با اطمینان از خرده ذرت به جای ذرت کامل در جیره انواع دام و طیور و گاو شیری استفاده کرد؟

فروش فوری خرده ذرت

خرید خرده ذرت درجه یک امسال آغاز شد. آیا می توان با اطمینان از خرده ذرت به جای ذرت کامل در جیره انواع دام و طیور و گاو شیری استفاده کرد؟

قیمت فروش خرده ذرت مرغوب خوراک دام و طیور به سود دامداری ها است.

ارزش تغذیه ای خرده ذرت با ذرت برابری می کند.

ارزش تغذیه ای خرده ذرت

ذرت از غلات مهم و پر استفاده است که در انواع مختلف خوراکی و ضایعاتی در خوراک انسان و دام به کار می رود.

بخش عمده ای از نیاز دامداری ها به صورت واردات تامین می شود که قیمت آن را بالا می برد.

مزیت مهم خرید خرده ذرت برای خوراک دام و طیور را می توان در تامین ارزان تر این نهاده مهم دانست.

خرده ذرت همه ویژگی های مثبت تغذیه ای و مواد مغذی ذرت را دارا بوده و تفاوت در آن ظاهر و ذرت های شکسته می باشد.

از آن جا که این محصول قیمت پایین تری نسبت به ذرت دارد می تواند خرید به صرفه تری برای دامداری ها باشد.

زیرا ذرت از تامین کنند گان اصلی انرژی در جیره دام و طیور می باشد که باید با کیفیت مطلوب در اختیار دام قرار گیرد.

خرده ذرت کیفیت مطلوبی دارد و به خوبی انرژی جیره را تامین می کند.

تنها تفاوت در ظاهر آن می باشد.

به سبب شکسته بودن آن را با قیمت پایین تری نسبت به ذرت آن را خریداری کرده و به جیره می افزایند.

خرید خرده ذرت درجه یک امسال آغاز شد

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزینی برای جو، ذرت و سویا مانند انواع جیره های ارزان می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

انواع محصولات ارائه شده در این بازرگانی به صورت زودبار و در سراسر کشور به دامداران متقاضی تحویل داده می شود.