خرید پوسته ذرت غنی شده برای بهبود کیفیت جیره

خرید پوسته ذرت غنی شده برای بهبود کیفیت جیره می تواند برای دامداری های صنعتی مفید باشد. این جیره چه ویژگی های تغذیه ای دارد؟


خرید پوسته ذرت غنی شده برای بهبود کیفیت جیره می تواند برای دامداری های صنعتی مفید باشد. این جیره چه ویژگی های تغذیه ای دارد؟

مزایای پوسته ذرت

خوراکی های دانه ای رایج از اجزای ثابت جیره هستند.

با تمام محاسنی که دارند همه ی نیازهای دام را برطرف نمی سازد.

همچنین به سبب وارداتی بودن قیمت بالایی نیز دارند.

از این رو نیاز است تا جایگزین های ارزان و باکیفیت برای این بخشی از این دانه ها در نظر گرفته شود.

یکی از ماده های خوراکی که ارزش تغذیه ای مطلوبی برای افزوده شدن به جیره دارد، پوسته ذرت است.

پوسته ذرت نیز دارای نشاسته و پروتئین و مواد معدنی است.

به این سبب می تواند در خوراک دام و طیور استفاده شود.

این محصول می تواند به عنوان بخشی از غذای دام و طیور باشد که قیمت نسبتا به صرفه