فروش تفاله آلبالو امسال

فروش تفاله آلبالو امسال نیز به منظور کاهش میزان استفاده از خوراک های دانه ای صورت می گیرد. آیا این تفاله می تواند مواد معدنی مورد نیاز جیره را تامین کند؟

تفاله آلبالو

فروش تفاله آلبالو امسال نیز به منظور کاهش میزان استفاده از خوراک های دانه ای صورت می گیرد. آیا این تفاله می تواند مواد معدنی مورد نیاز جیره را تامین کند؟

تفاله آلبالو جایگزین بخشی از نهاده ها

ذرت و سویا و جو و گندم جیره رایج دامداری ها هستند که اغلب به صورت محصولات وارداتی تهیه می شوند. به این سبب وابستگی زیادی به نرخ ارز دارند.

در صورتی که دامداری های صنعتی بتوانند به کمک انواع جیره های ارزان گیاهی مانند تفاله ها جیره را غنی  کنند، هزینه های خوراک دام به میزان محسوسی کمتر خواهند شد.

روستاییان ضایعات میوه و سبزیجات را به عنوان بخشی از غذای دام به کار می برند، به همین نسبت نیز تفاله ها از جمله تفاله آلبالو می توانند به عنوان خوراک دام به کار بروند و تحقیقات کارشناسان نیز این مسئله را تایید می کند.

 تفاله آلبالو جایگزین بخشی از سویا و رنگدانه در خوراک طیور می شود که با توجه به قیمت آلبالو و خصوصا قیمت رنگ دانه این موضوع می تواند یک تغییر اساسی در هزینه های دامداری ها به همراه داشته باشد.

فروش ویژه تفاله خشک آلبالو برای خوراک دام فرصتی استثنایی را برای دامداران فراهم آورده تا بتوانند در هزینه های خود صرفه جویی کنند.

فروش تفاله آلبالو امسال ارزان خوراک دام و طیور

فروش ویژه تفاله در انواع مختلف توانسته جایگرینی مناسب برای جو و گندم در جیره غذایی دام فراهم آورد.

این موضوع بدین منظور نیست که به صورت کامل می توان این جایگزینی را انجام داد. بلکه بهتر است با کارشناسان شرکت بازرگانی کهن نیکنام تماس بگیرید و اطلاعات کافی را در این زمینه دریافت کنید.