فروش خرده ذرت دامی

فروش خرده ذرت دامی چه سودی برای دامداری ها دارد؟ چرا نیاز است که از محصولات ذرت نیز در جیره دام و طیور استفاده شود؟ آیا ارزش تغذیه ای مطلوبی دارد؟

فروش فوری خرده ذرت

فروش خرده ذرت دامی چه سودی برای دامداری ها دارد؟ چرا نیاز است که از محصولات ذرت نیز در جیره دام و طیور استفاده شود؟ آیا ارزش تغذیه ای مطلوبی دارد؟

خرده ذرت خوراک دام

فراهم کردن خوراک دام و طیور جهت دامداری ها و مرغداری ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بیشتر از ۷۰ درصد از هزینه های دامداری ها به این موضوع اختصاص داده شده است.

برای به سود رسیدن دامداری ها باید در انتخاب کردن خوراک به موارد مهمی اهمیت داده شود.

مانند توجه بیشتر به جیره های ارزان.

در این دسته خرده ذرت می تواند انتخاب مناسبی به جای ذرت باشد.

خرید خرده ذرت باکیفیت خوراک دام و طیور برای دامداران بسیار سود آور است.

این جیره می تواند مانند ذرت انرژی مورد نیاز دام را تامین کند.

خرده ذرت جیره کاملی است.

تنها تفاوت این جیره در آن ظاهر ذرت های شکسته می باشد.

ذرت از تامین کنند گان اصلی انرژی در جیره دام و طیور است که باید با کیفیت مطلوب در اختیار دام قرار گیرد.

خرده ذرت کیفیت مطلوبی دارد و به خوبی انرژی جیره را تامین می کند.

به سبب شکسته بودن با قیمت پایین تری نسبت به ذرت آن را فروخته می شود و به جیره افزوده می شود.

فروش خرده ذرت دامی

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزینی برای جو، ذرت و سویا مانند انواع جیره های ارزان می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

انواع محصولات ارائه شده در این بازرگانی به صورت زودبار و در سراسر کشور به دامداران متقاضی تحویل داده می شود.