فروش سیلاژ ذرت درجه یک صادراتی

فروش سیلاژ ذرت درجه یک صادراتی بهترین روش برای تامین جیره ارزان و باکیفیت است. چرا به تازگی توجه به جیره های ارزان بیشتر شده است؟

سیلاژ ذرت بسته بندی

فروش سیلاژ ذرت درجه یک صادراتی بهترین روش برای تامین جیره ارزان و باکیفیت است. چرا به تازگی توجه به جیره های ارزان بیشتر شده است؟

ویژگی های اصلی سیلاژ خوب

تامین خوراک های پایه وارداتی گاهی با تاخیر انجام می گیرد.

انواع جیره های ارزان می توانند جایگزین های مطلوبی برای انواع خوراک های دانه ای باشد.

سیلاژ ها از انواع جیره های ارزان هستند.

از پر کاربرد ترین انواع سیلاژ می توان به سیلاژ ذرت اشاره کرد.

سیلاژ ذرت از جیره های پر انرژی می باشد.

و هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را.

سیلاژ ذرت نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتر و انرژی هضم پذیر بیشتری دارد.

یک سیلاژ خوب و با کیفیت باید این ویژگی های زیر را داشته باشد :

  1. سیلاژ خوب باید رنگ زیتونی داشته باشد
  2. همچنین از اسید لاکتیک بالا برخوردار باشد.
  3. دارای رطوبت کافی باشد
  4. بدون سوختگی و آفتاب زدگی باشد
  5. بدون کپک زدگی باشد

تنوع بخشی به جیره در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی تاثیر خوبی دارد.

سیلاژ ذرت تـا ۳۰ درصـد یـا نصـف مـاده خشک خوراک روزانه گاو شیری را تأمین می‌کند.

سیلاژ با هزینه کمی تهیه می شود.

استفاده از این علوفه موجب صرفه جویی خوبی در تامین جیره می شود.

سیلاژ ذرت برای تغذیه گوساله های ۶ تــا ۱۲ ماهه و گاو بسیار مناسب است.

سیلاژ باکیفیت می تواند در جیره دام قرار بگیرد.

قیمت فروش سیلاژ ذرت درجه یک صادراتی از بازرگانی کهن تجارت نیکنام