قیمت انواع سیلاژ ذرت خوراک دام

قیمت انواع سیلاژ ذرت خوراک دام یکی از عوامل موثر در خرید این جیره ارزشمند می باشد. چرا این جیره در زمستان بیشتر خریدار دارد؟

خرید سیلاژ ذرت

قیمت انواع سیلاژ ذرت خوراک دام یکی از عوامل موثر در خرید این جیره ارزشمند می باشد. چرا این جیره در زمستان بیشتر خریدار دارد؟

ویژگی سیلاژ خوب

سیلاژ ذرت از منابع خوراکی پر انرژی در خوراک دام می باشد.

سیلاژ ذرت بین ۳۰ درصد یا نصف مـاده خشک خوراک روزانه گاو شیری را تأمین می‌ کند.

تهیه آن بسیار کم هزینه است.

به سبب ارزان بودن استفاده از این علوفه باعث صرفه جویی خوبی در هزینه های تولید شیر می‌ شود.

همچنین سیلاژ ذرت بـرای تغذیه گوساله های ۶ تــا ۱۲ ماهـه و گاو بسیار مناسب است.

یک سیلاژ خوب و با کیفیت :

  • باید رنگ زیتونی داشته باشد
  • از اسید لاکتیک بالا برخوردار باشد.
  • دارای رطوبت کافی باشد
  • بدون سوختگی و آفتاب زدگی باشد
  • بدون کپک زدگی باشد

تامین خوراک های پایه به سبب وارداتی بودن ممکن است با تاخیر انجام شود.

از این رو به کار گیری انواع جیره های جایگزین می تواند به تکمیل جیره کمک کند.

همچنین تنوع بخشی به جیره می تواند به خوبی در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی کمک کند.

سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را. سیلاژ ذرت نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتری دارد و انرژی هضم پذیر بیشتری دارد.

قیمت انواع سیلاژ ذرت خوراک دام در بازرگانی کهن تجارت نیکنام