قیمت خرید خرده ذرت امسال بازرگانی کهن

قیمت خرید خرده ذرت امسال بازرگانی کهن برای دامداران و مرغداران که خریداران ثابت این جیره هستند مهم است. آیا جایگزین خوبی برای ذرت است؟

خرده ذرت

قیمت خرید خرده ذرت امسال بازرگانی کهن برای دامداران و مرغداران که خریداران ثابت این جیره هستند مهم است. آیا جایگزین خوبی برای ذرت است؟

ارزان تر شدن جیره با محصولات ذرت

ذرت دانه ای پرمصرف در صنایع غذایی و خوراک دام است.

این دانه به سبب کافی نبودن تولید داخل به صورت واردات تامین می شود.

برای کاهش هزینه خرید جیره می توان از خرده ذرت به جای ذرت در خوراک دام استفاده کرد.

خرده ذرت ضایعات سرند کردن ذرت است.

به همین دلیل نیز ارزان تر از ذرت کامل به دامداران متقاضی عرضه می شود.

جایگزینی این محصول با ذرت هزینه های خرید جیره را کاهش می دهد.

خرده ذرت مرغوب است و مورد تایید کارشناسان امور جیره است.

به این سبب رضایت دامداران را جلب کرده است.

تنها تفاوت خرده ذرت با ذرت کامل در ظاهر آن و شکسته بودن دانه ها می باشد.

به این سبب نیز با قیمت پایین تری نسبت به ذرت تهیه می شود.

نرخ خرده ذرت خوراک دام و طیور از عوامل موثر در خرید توسط دامداری های صنعتی می باشد.

خرده ذرت همان خواص تغذیه ای ذرت را دارد.

قیمت خرید ذرت شکسته امسال بازرگانی کهن

فروش فوری انواع خرده ذرت بازرگانی کهن برای دامداران صنعتی سراسر کشور صورت می گیرد.

خرید خرده ذرت یکی از محصولات فرعی ذرت برزیل است که به عنوان خوراک جایگزین ذرت خریداری می شود.

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزین برای جو، ذرت و سویا می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.