قیمت فروش خرده ذرت مرغوب

قیمت فروش خرده ذرت مرغوب برای دامداری های صنعتی بسیار مهم است. چرا این محصول می تواند جایگزین مناسبی برای ذرت در جیره باشد؟

قیمت فروش خرده ذرت مرغوب برای دامداری های صنعتی بسیار مهم است. چرا این محصول می تواند جایگزین مناسبی برای ذرت در جیره باشد؟

خرده ذرت خوراک دام

ذرت از تامین کنند گان اصلی انرژی در جیره دام و طیور است.

برای تنوع در جیره و نیز کاهش قیمت تمام شده نیاز است که از محصولات ذرت نیز در جیره دام و طیور استفاده شود.

چرا که این محصولات ارزش تغذیه ای مطلوبی دارند.

این محصولات در دسته جیره های ارزان قرار دارند.

در این دسته خرده ذرت جایگزین خوبی به جای ذرت است.

پس از برداشت ذرت برخی از دانه ها شکسته می شوند.

برای تولید برخی محصولات از ذرت نیاز است که از دانه های سالم استفاده شود.

از این رو می توان این ضایعات را به مصرف خوراک دام رساند.

خرید این محصول برای دامداران بسیار سود آور است.

این جیره مانند ذرت انرژی مورد نیاز دام را تامین می کند.

از این رو می توان گفتکه خرده ذرت جیره کاملی است.

تنها تفاوت این جیره در آن ظاهر ذرت های شکسته می باشد.

خرده ذرت کیفیت مطلوبی دارد و به خوبی انرژی جیره را تامین می کند.

به سبب شکسته بودن با قیمت پایین تری نسبت به ذرت آن را فروخته شده و به جیره افزوده می شود.

 قیمت فروش خرده ذرت مرغوب دامی

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزینی برای جو، ذرت و سویا مانند انواع جیره های ارزان می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

انواع محصولات ارائه شده در این بازرگانی به صورت زودبار و در سراسر کشور به دامداران متقاضی تحویل داده می شود.

برای تهیه انواع خوراک دام و طیور با این بازرگانی همراه باشید.