مرکز خرید انواع تفاله خرما امسال

مرکز خرید انواع تفاله خرما امسال می تواند تفاله با کیفیت را به میزان تقاضای دامداران به آن ها عرضه کند. آیا این تفاله ها ارزش مناسبی دارند؟

تفاله خرما

مرکز خرید انواع تفاله خرما امسال می تواند تفاله با کیفیت را به میزان تقاضای دامداران به آن ها عرضه کند. آیا این تفاله ها ارزش مناسبی دارند؟

مزیت های تغذیه ای تفاله ها در جیره

از انواع جیره های ارزان می توان به تفاله ها اشاره کرد. تفاله خرما یکی از افزودنی های مناسب در خوراک دام و طیور می باشد.  انواع جیره های دانه ای مانند گندم و جو و ذرت درسبد غذایی انسان و دام مشترک است. به این دلیل نیز استفاده مداوم از آن ها سبب کاهش کیفیت و پایین آمدن ارزش غذایی محصولات دامی خواهد شد. برای جلوگیری از این موضوع، به توصیه کارشناسان دام و طیور افزودنی هایی مانند تفاله خرما که حاصل فراوری خرما در کارخانجات مربوطه است می تواند انتخابی هوشمندانه باشد.

استفاده از تفاله خرما در جیره از چند جهت انتخاب مناسبی می باشد:

  • افزودن تفاله خرما باعث ایجاد تنوع در جیره غذایی و خوش خوراکی خوراک دام می شود.
  • به دلیل این که این تفاله تولید کارخانجات داخل کشور می باشد، می تواند با قیمت پایین تر نسبت به محصولات وارداتی در اختیار دامداران قرار گیرد. این موضوع تاثیر مثبتی بر پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات دامی خواهد داشت.
  • حذف هزینه های گمرک و واردات از دلایل عمده کاهش قیمت تمام شده می باشد.

مرکز خرید انواع تفاله خرما امسال

انواع تفاله ها ارزش غذایی مطلوبی دارند ولی قابل استفاده برای انسان نمی باشند و توانسته اند رضایت دامداران و کارشناسان مربوطه را جلب کنند. همچنین یکی از ویژگی های خوب این محصولات زودباری آن ها است که در این رابطه می توانید با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.