مرکز خرید تفاله انگور تازه امسال

مرکز خرید تفاله انگور تازه امسال می تواند تفاله باکیفیت را در اختیار دامداران سراسر کشور قرار دهد؟ آیا قیمت این تفاله ها به صرفه است؟

تفاله انگور

مرکز خرید تفاله انگور تازه امسال می تواند تفاله باکیفیت را در اختیار دامداران سراسر کشور قرار دهد؟ آیا قیمت این تفاله ها به صرفه است؟

لزوم کاهش مصرف خوراک های دانه ای

اختصاص بخش اعظم هزینه ها به تامین خوراک، دامداری ها و مرغداری را بر آن داشت تا برای یافتن و جایگزین کردن انواع جیره های ارزان در جیره دام و طیور گزینه های متفاوتی را بررسی کنند. از انواع جیره های ارزان، تفاله ها توانسته اند به خوبی تاییده های لازم را دریافت کنند.

زیرا اغلب خوراک های دانه ای نظیر گندم و جو و ذرت وارداتی هستند و قیمت تمام شده بالایی داردند. دامداری ها برای کاهش این هزینه به خوراک های جایگزین روی آورده اند که یکی از این خوراک های مورد پسند، تفاله انگور می باشد.

طبق تحقیقات صورت گرفته در سال های اخیر ویژگی های مثبت تفاله ها برای سلامتی دام و طیور به صورت علمی نیز تایید شد و این محصولات به صورت جزئی از جیره استفاده می شوند.

علاوه بر این استفاده از ضایعات باغی و کشاورزی می تواند کیفیت شیر و گوشت را ارتقا بخشد و می توانند جایگزین خوبی برای همه یا درصدی از خوراک های دانه ای در جیره دام و طیور باشند.

مرکز خرید تفاله انگور تازه امسال

 بازرگانی کهن نیکنام یکی از مراکز اصلی تامین خوراک دام و طیور می باشد. دامداران متقاضی می توانند با تماس با کارشناسان فروش این بازرگانی از نحوه ثبت سفارش و خرید این محصول آگاهی یابند.