مرکز خرید خرده ذرت دامی امسال

مرکز خرید خرده ذرت دامی امسال بازرگانی کهن می باشد. این بازرگانی می تواند به خوبی نیاز دامداران را در سراسر کشور تامین کند.

مرکز خرید خرده ذرت دامی امسال بازرگانی کهن می باشد. این بازرگانی می تواند به خوبی نیاز دامداران را در سراسر کشور تامین کند.

فروش جیره ارزان

دامداری های صنعتی بیش از پیش به جیره های ارزان توجه کرده اند.

دلیل این توجه را می دانید؟

دانه های خوراکی پایه وارداتی هستند.

به سبب محدودیت کشت در داخل کشور نیاز به واردات می باشد.

وارداتی بودن موجب گرانی شده است.

جیره های گران نمی توانند برای سودآوری دامداری ها مفید باشند.

خرده  ذرت همه ی ویژگی های خوب و مواد مغذی ذرت را دارا می باشد.

تنها تفاوت این جیره در آن ظاهر ذرت های شکسته می باشد.

خرده ذرت دارای قیمت پایین تری نسبت به ذرت است.

از این رو می توان گفت که خرید به صرفه تری برای دامداری ها می باشد.

ذرت از تامین کنند گان اصلی انرژی در جیره دام و طیور است که باید با کیفیت مطلوب در اختیار دام قرار گیرد.

خرده ذرت کیفیت مطلوبی دارد و به خوبی انرژی جیره را تامین می کند.

این محصول از کشور برزیل به ایران وارد می شود.

این جیره به سبب قیمت مناسب از سوی دامداران این جیره مورد توجه قرار گرفته است.

با خرید این جیره می توانید به میزان قابل توجهی در هزینه های خرید خوراک صرفه جویی کنید.

مرکز خرید خرده ذرت دامی امسال جیره دام و طیور

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزینی برای جو، ذرت و سویا مانند انواع جیره های ارزان می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

انواع محصولات ارائه شده در این بازرگانی به صورت زودبار و در سراسر کشور به دامداران متقاضی تحویل داده می شود.