مرکز فروش انواع تفاله زودبار امسال

مرکز فروش انواع تفاله زودبار امسال یکی از نیاز های مهم دامداری ها که همان تامین جیره ارزان می باشد را مرتفع می کند. آیا تفاله ها به سراسر کشور ارسال می شوند؟

تفاله

مرکز فروش انواع تفاله زودبار امسال یکی از نیاز های مهم دامداری ها که همان تامین جیره ارزان می باشد را مرتفع می کند. آیا تفاله ها به سراسر کشور ارسال می شوند؟

تامین جیره ارزان در سراسر کشور

بخش عمده جیره دام و طیور را خوراک های دانه ای از قبیل ذرت و جو و گندم تشکیل می دهد که به دلیل وارداتی بودن حجم زیادی از این دانه ها می تواند اقتصاد دامداری ها را دچار چالش جدی کند. به چند دلیل نیاز است که از جیره های جایگزین نیز در خوراک دام استفاده شود :

  • کمبود زمین های کشاورزی برای تامین خوراک های دانه ای مختص دام
  • هزینه های بالای واردات و قیمت متغیر ارز
  • کم شدن ارزش غذایی فراورده های دامی به دلیل اشتراک دانه های خوراکی بین عذای انسان و دام

بر این اساس دامداری ها مصمم به تهیه خوراک ارزان تر برای دام شده اند. یکی از مناسب ترین گزینه ها برای این جایگزینی، انواع تفاله های گیاهی می باشد.

تفاله ها حاوی فیبر بالایی می باشند که می تواند به بهبود گوارش دام کمک کند. همچنین مواد معدنی زیادی در این تفاله ها موجود است و از آن جا که این تفاله ها به صورت زودبار به دست مشتری می رسند از تازگی مناسبی نیز بر خوردار هستند.

مرکز فروش انواع تفاله زودبار امسال

برای تامین تفاله ها به صورت ارزان و زودبار با کارشناسان فروش بازرگانی کهن نیکنام تماس بگیرید.