مرکز فروش انواع تفاله چغندر

مرکز فروش انواع تفاله چغندر می تواند تفاله ها را به سراسر کشور ارسال کند. تفاله ها چقدر می توانند بر کاهش هزینه های تامین خوراک دام دامداری ها موثر باشند؟

تفاله چغندر

مرکز فروش انواع تفاله چغندر می تواند تفاله ها را به سراسر کشور ارسال کند. تفاله ها چقدر می توانند بر کاهش هزینه های تامین خوراک دام دامداری ها موثر باشند؟

 نیاز به جایگزینی تفاله ها با خوراک های دانه ای

دامداران با تجربه به خوبی می دانند که می توان جیره را از خوراک هایی غیر از دانه های خوراکی تامین کرد.

به سبب وارداتی بودن این دانه ها همه ساله هزینه های زیادی به دامداری ها تحمیل می شود.

می توان بخش زیادی از جیره های غذایی را ضایعات کشاورزی و کارخانجات تشکیل داد. این خوراک ها اگر اثر ضد تغدیه ای نداشته و خوش خوراک باشند، گزینه بسیار مناسبی برای جایگزینی در جیره های غذایی خواهند شد.

نتیجه آزمایش های انجام شده نشان می دهند که استفاده از جیره های دانه ای نظیر سبوس، سویا، جو و گندم با چغندر قند ، ارزش غذایی بیشتری برای جیره ایجاد می کند. البته این تفاله نمی تواند به عنوان تنها ماده هیدروکربنه در خوراک دام به کار برده شود، زیرا در این حالت تفاله نمی تواند ویژگی های خود را نشان دهد.

از محدودیت های مصرف تفاله چقندر قند این است که این تفاله اندکی ملین بوده و پر حجم بودن این محصول، غلضت پایین مواد و ماهیت الیافی آن موجب شده مصرف آن برای تک معده ای ها از جمله طیور مناسب نباشد.

مرکز فروش انواع تفاله چغندر امسال

 برای اطلاع از قیمت تفاله چغندر بسته بندی و سایر جیره های ارزان جایگزین خوراک های دانه ای، به کانال بازرگانی کهن تجارت نیکنام بپیوندید و همچنین برای خرید از طریق شماره های موجود در سایت اقدام نمایید.