نرخ تفاله چغندر ارزان امسال

نرخ تفاله چغندر ارزان امسال نیز می تواند برای خرید توسط دامداری ها و افزودن به جیره مناسب باشد؟ آیا این تفاله می تواند جیره را غنی تر کند؟

تفاله چغندر امسال

نرخ تفاله چغندر ارزان امسال نیز می تواند برای خرید توسط دامداری ها و افزودن به جیره مناسب باشد؟ آیا این تفاله می تواند جیره را غنی تر کند؟

خوراک های ارزان جایگزین در جیره دام و طیور

جایگزین کردن خوراک های ارزان و با کیفیت می تواند به افزایش راندمان دامداری های صنعتی کمک قابل توجهی نماید.

آزمایش های مربوطه نشان می دهند که ترکیبی از جیره های دانه ای نظیر سبوس، سویا، جو و گندم به همراه تفاله چغندر قند ، ارزش غذایی بیشتری در مقایسه با جیره های دانه ای دارد. البته این تفاله هرگز نباید به عنوان تنها ماده هیدروکربنه در خوراک دام به کار برده شود، زیرا در این حالت تفاله نمی تواند ویژگی های خود را نشان دهد.

همچنین یکی از مهم ترین دلایل با ارزش بودن تفاله چغندر برای دامداران این نکته است که این تفاله خوش خوراک بوده و خوراک دام افزایش پیدا می کند.د رنتیجه استفاده از آن به همراه خوراک های دانه ای موجب بیشتر شدن حجم جیره دام شده و به این ترتیب آن ها زودتر وزن گیری می کنند.

این تفاله اندکی ملین می باشد و پر حجم بودن این محصول، غلضت پایین مواد و ماهیت الیافی آن موجب شده مصرف آن برای تک معده ای ها از جمله طیور نامناسب باشد.

نرخ تفاله چغندر ارزان امسال

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزین برای جو، ذرت و سویا می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.