نرخ خرده ذرت امسال بازرگانی کهن چقدر است

نرخ خرده ذرت امسال بازرگانی کهن چقدر است؟ می توانید این محصول و سایر اقلام جیره ارزان را به صورت اینتنرتی سفارش داده و خریداری کنید.

نرخ خرده ذرت امسال بازرگانی کهن چقدر است؟ می توانید این محصول و سایر اقلام جیره ارزان را به صورت اینتنرتی سفارش داده و خریداری کنید.

خرده ذرت خوراک دام

برای به سود رسیدن دامداری ها باید در انتخاب خوراک به موارد مهمی از قبیل قیمت و کیفیت، اهمیت داده شود.

مانند توجه بیشتر به جیره های ارزان و از جمله خرده ذرت که می تواند انتخاب مناسبی به جای ذرت باشد.

خرید خرده ذرت به سبب قیمت ارزان تر برای دامداران بسیار سود آور است.

همچنین می تواند مانند ذرت انرژی مورد نیاز دام را تامین کند.

خرده ذرت جیره کاملی است و تفاوت آن در ظاهر ذرت های شکسته می باشد.

ذرت از تامین کنند گان اصلی انرژی در جیره دام و طیور است که باید با کیفیت مطلوب در اختیار دام قرار گیرد.

خرده ذرت کیفیت مطلوبی دارد و همان انرژی را برای جیره تامین می کند.

به سبب شکسته بودن با قیمت پایین تر نسبت به ذرت فروخته شده و به جیره افزوده می شود.

نرخ خرده ذرت امسال بازرگانی کهن چقدر است

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزینی جو، ذرت و سویا مانند انواع جیره های ارزان با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

انواع محصولات ارائه شده در این بازرگانی به صورت زودبار و در سراسر کشور به دامداران متقاضی تحویل داده می شود.