نرخ روز تفاله انگور تازه امسال

نرخ روز تفاله انگور تازه امسال عامل موثری برای کاهش هزینه های تامین جیره می باشد. چه فوایدی با جایگزینی این تفاله در جیره به خوراک دام اضافه می شود؟

پورد گوشت دامی و طیوری

نرخ روز تفاله انگور تازه امسال عامل موثری برای کاهش هزینه های تامین جیره می باشد. چه فوایدی با جایگزینی این تفاله در جیره به خوراک دام اضافه می شود؟

صرفه جویی در هزینه ها

 نقش عمده خوراک های دانه ای تامین انرژی جیره است، ولی در تامین آن ها موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان گفت  هزینه خرید آن ها بالا می باشد، عموما وارداتی بوده و بسیار از اوقات تامین فوری و زودبار آن ها امکان پذیر نمی باشد.

استفاده از تفاله ها در جیره دام و طیور در ابتدا برای کاهش هزینه های ناشی از خوراک صورت گرفت.

افزودن تفاله ها به جیره دام و طیور به چند منظور صورت گرفت :

  • کاهش آلودگی محیطی از طریق به مصرف دام رساندن آن ها
  • کاهش هزینه های تامین جیره دامداران با توجه به اهمیت هزینه خوراک در این حوزه
  • افزودن فیبر مورد نیاز بهبود گوارش دام
  • ارتقای ارزش تغذیه ای جیره با کاهش تمرکز بر خوراک های دانه ای مشترک با غذای انسان
  • تامین جیره زودبار به واسطه زودبار بودن تفاله ها
  • بالا بودن مواد مغذی تفاله ها
  • تنوع و بهبود کیفیت جیره با افزودن انواع تفاله ها
  • ارتقا دادن کیفیت گوشت و شیر

نرخ روز تفاله انگور تازه امسال

تفاله انگور به عنوان خوراک دام یکی از فرصت های خوب برای جایگزینی محصولات پایه زراعی مانند گندم و جو در خوراک دام می باشد.

بخش فروش بازرگانی کهن همه روزه پاسخگوی شما عزیزان برای اطلاع رسانی قیمت و ثبت سفارش انواع جیره های ارزان و تفاله های گیاهی می باشد.