نوشته‌ها

قیمت فروش پودر خرما دامی امسال

قیمت فروش پودر خرما دامی امسال به دلیل حاوی ترکیبات شگفت‌انگیزی از جمله اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، روی، کادمیوم، کلسیم و پتاسیم افزایش یافته است. از جمله اسیدهای چرب اشباع در این پودر می‌توان به اسید استئاریک و پالمیتیک اشاره کرد و اسیدهای چرب غیراشباع شامل اسیدهای لینولئیک و اولئیک می‌باشند. این ترکیبات می‌توانند از عملکرد آنزیم ۵α ردوکتاز جلوگیری کرده و به همین دلیل پودر خرما دامی امسال برای مصارف مختلف به صورت گسترده استفاده می‌شود.