مرکز خرده ذرت دامی زودبار

مرکز خرده ذرت دامی زودبار توانسته است رضایت خاطر دامداری های صنعتی را نستب به کیفیت این جیره تامین کند. چرا نیاز است که قیمت تمام شده جیره کاهش پیدا کند؟

مرکز خرده ذرت دامی زودبار توانسته است رضایت خاطر دامداری های صنعتی را نستب به کیفیت این جیره تامین کند. چرا نیاز است که قیمت تمام شده جیره کاهش پیدا کند؟

خرده ذرت برزیل

ذرت برای تامین انرژی مورد نیاز دامداری ها می باشد.

این دانه برای گوارش دام مفید است.

ذرت در جیره دام و طیور یکی از اجزای اصلی است و باید با کیفیت مطلوب در اختیار دام قرار گیرد.

بخشی از ذرت مورد نیاز دام داری ها در کشور تولید می شود.

با این وجود این میزان تولید دامداری های صنعتی را تامین نمی کند.

با خرده ذرت می توان منبع انرژی را به صورت ارزان تر تامین کرد.

خرده ذرت همه ویژگی ها و مواد مغذی ذرت را دارا می باشد.

تفاوت در آن ظاهر و جود ذرت های شکسته می باشد.

این جیره از ذرت ارزان تر است.

به همین دلیل خرید به صرفه تری برای دامداری ها می باشد.

خرید خرده ذرت برای تامین انرژی جیره می تواند برای داشتن جیره های ارزان مفید باشد.

کیفیت خرده ذرت مانند ذرت مطلوب می باشد.

کیفیت مطلوب خرده ذرت موجب شده تا بتواند به عنوان بخشی از جیره دام و به عنوان جیره ارزان استفاده شود.

مرکز خرده ذرت دامی زودبار در بازرگانی کهن

این محصول به میزان در خواستی از طریق بازرگانی کهن به سراسر کشور ارسال می شود.

برای سفارش خرده ذرت و سایر اقلام جیره ارزان با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس حاصل فرمایید.