مرکز فروش انواع تفاله آلبالو تازه

مرکز فروش انواع تفاله آلبالو تازه می تواند نیاز دامداری ها را به این تفاله تامین کند. آیا می توان در بخشی از جیره دام و طیور از تفاله آلبالو استفاده کرد؟

تفاله آلبالو

مرکز فروش انواع تفاله آلبالو تازه می تواند نیاز دامداری ها را به این تفاله تامین کند. آیا می توان در بخشی از جیره دام و طیور از تفاله آلبالو استفاده کرد؟

تفاله های پر انرژی و تازه

ذرت و سویا و جو و گندم در زمره خوراک رایج دامداری ها می باشد. این خوراک های دانه ای اغلب به صورت وارداتی تهیه می شوند که وابستگی به نرخ ارز دارند.

در روستا ها ضایعات میوه و سبزیجات به عنوان بخشی از غذای دام به کار برده می شود. بر اساس این تجربه تفاله ها نیز می توانند به عنوان خوراک دام به کار بروند و تحقیقات کارشناسان نیز این مسئله را تایید می کند.

در صورتی که بتوان به کمک سایر محصولات گیاهی مانند انواع تفاله ها جیره را غنی  کرد، می توان امکان کاهش قابل توجه هزینه های خوراک دام را فراهم کرد.

تامین تفاله ها و از آن جمله تفاله آلبالو که یکی از اجزای مفید خوراک دام و طیور است، برای کاهش هزینه های تامین جیره و کاهش وابستگی به خوراک های دانه ای مانند گندم و ذرت و سویا و جو دامداری ها و مرغداری ها بسیار پر اهمیت می باشد. زودبار بودن این محصولات موجب می گردد جیره دام و طیور به صورت منظم تامین گرد و در صورت هر گونه تاخیری در این موضوع سلامت دام را به خطر می اندازد.

مرکز فروش انواع تفاله آلبالو تازه

برای خرید انواع جیره ارزان و همچنین انواع تفاله ها با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.