نرخ خرده ذرت درجه یک امسال بازرگانی کهن

نرخ خرده ذرت درجه یک امسال بازرگانی کهن برای دامداری های صنعتی بسیار مهم است. آیا می توان از این محصول برای تامین انرژی دام استفاده کرد؟

فروش خرده ذرت

نرخ خرده ذرت درجه یک امسال بازرگانی کهن برای دامداری های صنعتی بسیار مهم است. آیا می توان از این محصول برای تامین انرژی دام استفاده کرد؟

خرده ذرت ارزان و باکیفیت

تامین ارزان منابع انرژی می تواند به سودآوری دامداری های صنعتی کمک کند.

از اصلی ترین تامین کننده های انرژی درجیره دام و طیور ذرت است که اغلب به صورت وارداتی تامین می شود.

خرید عمده خرده ذرت دامی از بهترین روش ها برای تامین ارزان منابع اصلی انرژی جیره دام می باشد.

این ارزان بودن با کاهش کیفیت همراه نیست.

چرا که خرده ذرت دقیقا همان خصوصیات تغذیه ای ذرت کامل را دارد و می تواند بهترین جایگزین برای ذرت باشد.

خرده ذرت به سبب قیمت پایین تری که نسبت به ذرت دارد می تواند خرید به صرفه تری برای دامداری ها باشد.

این محصول ضایعاتی کیفیت مطلوبی دارد و به خوبی انرژی جیره را تامین می کند.

تنها تفاوت آن در ظاهر شکسته آن می باشد و به سبب شکسته بودن با قیمت پایین تری نسبت به ذرت آن را عرضه می شود.

با این خرید می توانید جیره ارزان تری برای دام فراهم کنید.

نرخ خرده ذرت درجه یک امسال بازرگانی کهن

برای خرید محصولات قابل جایگزینی برای جو، ذرت و سویا مانند انواع جیره های ارزان با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

انواع محصولات ارائه شده در این بازرگانی به صورت زودبار و در سراسر کشور به دامداران متقاضی تحویل داده می شود.

با ما در تماس باشید!