قیمت تفاله انگور باکیفیت امسال

قیمت تفاله انگور باکیفیت امسال می تواند عامل موثری در ترغیت دامداران به خرید این تفاله و افزودن آن به جیره باشد. آیا تاکنون این تفاله را به جیره افزوده اید؟

تفاله انگور

قیمت تفاله انگور باکیفیت امسال می تواند عامل موثری در ترغیت دامداران به خرید این تفاله و افزودن آن به جیره باشد. آیا تاکنون این تفاله را به جیره افزوده اید؟

ویژگی های مثبت تفاله ها در جیره

همان طور که می دانید دام و طیور به خوراک هایی نیاز دارند که بتواند فیبر و مواد معدنی مورد نیاز آن ها را تامین کند. تجربه ثابت کرده مصرف خوراک های دانه ای پایه نظیر گندم و جو و ذرت و سویا در کنار انواع تفاله ها می تواند جیره را غنی تر کرده و به تبع آن راندمان تولید شیر و گوشت دامداری های صنعتی را بهبود بخشد.

تفاله ها در دسته ضایعات قرار دادند.  این محصولات، حاصل فراوری محصولات باغی و کشاورزی در کارخانه های مربوطه است که دیگر برای انسان قابل استفاده نیست. در روستاها نیز اضافات محصولات کشاورزی و باغی به عنوان خوراک دام استفاده می شود. تفاله ها به دلیل فیبر بالا و خوش خوراکی می تواند در جیره غذایی دام و طیور قرار بگیرد.

در دامداری های صنعتی، پایه جیره غذایی دام و طیور گندم و جو و سایر خوراک های دانه ای می باشد. نکته مهم این است که به علت مشترک بودن خوراک های دانه ای با غذای دام، در صورت استفاده مداوم می تواند موج افت ارزش غذایی فراورده های دامی گردد. به این سبب افزودن انواع تفاله ها و به ویژه تفاله انگور به دلیل وجود فیبر بالا و مواد معدنی متنوع، می تواند باعث ارتقای ارزش غذایی فراوده های دامی نظیر شیر و گوشت گردد.

قیمت تفاله انگور باکیفیت امسال

برای ثبت سفارش و آگاهی از روش های خرید با بازرگانی کهن تجارت نیکنام تماس بگیرید.