قیمت خرده ذرت عمده بازرگانی کهن اعلام شد

قیمت خرده ذرت عمده بازرگانی کهن اعلام شد. این محصول می تواند همان ارزش تغذیه ای ذرت کامل را برای خوراک دام و طیور تامین کند.

قیمت خرده ذرت عمده بازرگانی کهن اعلام شد. این محصول می تواند همان ارزش تغذیه ای ذرت کامل را برای خوراک دام و طیور تامین کند.

امتیازات خرده ذرت برای تغذیه دام

با تامین ارزان تر جیره می توان به میزان قابل توجهی راندمان تولید را در دامداری های صنعتی افزایش داد.

از این رو استفاده از خوراک هایی مانند خرده ذرت پیشنهاد می شود.

این محصول در اثر سرند کردن ذرت در صنایع غذایی به دست می آید.

خرده ذرت همان انرژی ذرت کامل را برای دام تامین می کند.

به همین دلیل در جیره قرار گرفته است.

مزیت اصلی این خرید را می توان تامین ارزان تر انرژی جیره دانست.

این محصول ویژگی های خوب و مواد مغذی ذرت را داشته و تفاوت در آن ظاهر و وجود ذرت های شکسته می باشد.

به این سبب می تواند خرید به صرفه تری برای دامداری ها باشد.

ذرت از تامین کنند گان اصلی انرژی در جیره دام و طیور می باشد و باید با کیفیت مطلوب در اختیار دام قرار گیرد.

قیمت خرده ذرت عمده بازرگانی کهن اعلام شد

دامداران با تجربه برای تامین انرژی جیره از خرده ذرت به جای ذرت استفاده می کنند.

برای خرید این محصول با دفتر فروش بازرگانی کهن تجارت نیکنام در روز های کاری تماس بگیرید.