بهای تفاله آلبالو تازه امسال

بهای تفاله آلبالو تازه امسال می تواند دامداران را به خرید این تفاله ترغیب کند. آیا افزودن این تفاله به جیره می تواند موجب افزایش راندمان محصولات دامی شود؟

تفاله آلبالو

بهای تفاله آلبالو تازه امسال می تواند دامداران را به خرید این تفاله ترغیب کند. آیا افزودن این تفاله به جیره می تواند موجب افزایش راندمان محصولات دامی شود؟

تفاله ها انتخاب هوشمندانه برای جیره

اصلی ترین بخش جیره در حال حاضر خوراک های دانه ای از قبیل جو و گندم و ذرت می باشد. ولی این موضوع در حال حاضر از طرف کارشناسان مورد بازنگری قرار گرفته و نیاز به جایگزینی آن ها با سایر خوراک ها مانند تفاله ها موجب شده تا در مورد جیره های ارزان و از جمله تفاله ها بررسی ویژه ای گردد. در این جا تعدادی از این عوامل را بررسی می کنیم:

  • تحمیل هزینه های زیادی به دامداری ها به دلیل وارداتی بودن جیره پایه
  • کاهش ارزش غذایی فراورده های دامی به دلیل مشترک بودن آن ها با خوراک انسان
  • اهمیت فیبر بالای تفاله ها برای سلامت دام
  • قیمت ارزان تفاله ها
  • دسترسی سریع و زودباری این محصولات به دلیل وجود کارخانه های مربوطه در داخل کشور
  • کمک زیاد به حفظ محیط زیست

با توجه به نکات گفته شده، تحقیقات کارشناسان این حوزه نیز تایید می کند که تفاله آلبالو می تواند موجب ارتقای کیفیت جیره گردد.

بهای تفاله آلبالو تازه امسال

به منظور اطلاع از نحوه تحویل در سراسر کشور و قیمت تفاله آلبالو با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.