خرید تفاله گوجه دامی زودبار

خرید تفاله گوجه دامی زودبار می تواند نیاز دامداران را به خوبی تامین کند. آیا این تفاله می تواند گوشت و شیر دام را نیز خوش طعم تر کند؟

خرید تفاله گوجه دامی زودبار می تواند نیاز دامداران را به خوبی تامین کند. آیا این تفاله می تواند گوشت و شیر دام را نیز خوش طعم تر کند؟

ارزش تغذیه ای تفاله گوجه

تفاله گوجه فرنگی یکی از فراورده های جانبی صنایع رب گوجه فرنگی است که بسته به روش فرآوری و خصوصیات گوجه فرنگی خام، شامل نسبت های متفاوت پوست، بذر و مقادیر اندک گوشت گوجه فرنگی است.

از لحاظ ترکیبات شیمیایی به جهت بالا بودن پروتئین خام آن که حاوی 22 تا 25 درصد پروتئین با لیزین بالا می باشد، می تواند به عنوان یک منبع پروتئینی ارزان قیمت در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد.

ترکیب شیمیایی تفاله گوجه فرنگی از نظر درصد رطوبت، پروتئین خام، چربی خام، عصاره عاری از نیتروژن، الیاف خام و خاکستر به ترتیب 28/4، 08/24، 7/15، 11/32، 78/20 و 05/3 می باشد.

محدودیت عمده در استفاده از این ضایعات در جیره طیور، میزان الیاف نسبتا بالای این تفاله می باشد.

البته قسمت عمده این الیاف در بخش پوسته قرار دارد و منجر به کاهش قابلیت دسترسی انرژی آن می گردد.

در آزمایشی از تفاله های گوجه فرنگی به عنوان یک منبع غنی از ویتامین E در جیره جوجه های گوشتی استفاده شد.

مشاهده شد که استفاده از تفاله های گوجه فرنگی نسبت به گروه کنترل ( بدون تفاله ) سبب ماندگاری بیشتر گوشت بعد از کشتار و کاهش فساد ناشی از تخریب چربی ها در گوشت می گردد.

بررسی های اخیر نشان می دهند که با جایگزین کردن 15 درصد تفاله گوجه فرنگی در جیره گاوهای شیری تولید شیر افزایش یافته است.

خرید تفاله گوجه دامی زودبار

تفاله گوجه برای انسان قابل استفاده نیست ولی ارزش غذایی بالایی برای گنجاندن در جیره غذایی گاو دارد.

همچنین نسبت به انواع خوراک های وارداتی از قیمت تمام شده کمتری بر خوردار است.

این موضوع باعث تاثیر مثبت روی قیمت تمام شده خوراک دام شده که در نهایت منجر به کاهش قیمت محصولات لبنی و گوشتی خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.