خرید سیلاژ ذرت درجه یک خوراک دام

خرید سیلاژ ذرت درجه یک خوراک دام از روش های تامین جیره مناسب گاو های شیری می باشد. آیا دسترسی به این جیره برای همه دامداران امکان پذیر است؟

سیلو ذرت و نیشکر

خرید سیلاژ ذرت درجه یک خوراک دام از روش های تامین جیره مناسب گاو های شیری می باشد. آیا دسترسی به این جیره برای همه دامداران امکان پذیر است؟

دلیل خرید سیلاژ خوب

سیلاژ ذرت را می توان یکی از منابع خوراکی پر انرژی برای دام ها دانست.

سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را.

این جیره نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتر و انرژی هضم پذیری بیشتر دارد.

ویژگی های سیلاژ باکیفیت

  •  رنگ زیتونی داشته باشد
  • از اسید لاکتیک بالا برخوردار باشد.
  • دارای رطوبت کافی باشد
  • بدون سوختگی و آفتاب زدگی باشد
  • بدون کپک زدگی باشد

گاهی تامین خوراک های پایه به سبب وارداتی بودن انجام می شود.

به کار گیری انواع جیره های جایگزین برای تکمیل جیره بسیار مفید است.

با تنوع بخشی به جیره می توان به خوبی در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی اقدام کرد.

سیلاژ ذرت بـرای تغذیه گوساله های ۶ تــا ۱۲ ماهــه و گاو های شیری بسیار مناسـب اسـت.

این جیره را می توان در بسته بندی های مخصوص در سراسر کشور دریافت کرد.

سیلاژ خوراک مناسبی در فصل های زمستان و بهار است.

خرید سیلاژ ذرت درجه یک خوراک دام از بازرگانی کهن تجارت نیکنام