فروش سیلاژ ذرت بسته بندی دزفول

فروش سیلاژ ذرت بسته بندی دزفول از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد. . چگونه سیلاژ ذرت دامی برای خوراک دام آماده سازی می شود؟

خرید سیلاژ ذرت

فروش سیلاژ ذرت بسته بندی دزفول از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد. . چگونه سیلاژ ذرت دامی برای خوراک دام آماده سازی می شود؟

ویژگی های سیلاژ خوب

به کار گیری انواع جیره های جایگزین می تواند به تکمیل جیره کمک کند.

سیلاژ ذرت یکی از منابع خوراکی پر انرژی برای تامین خوراک دام ها است.

سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را.

یک سیلاژ خوب و با کیفیت باید رنگ زیتونی داشته باشد.

همچنین از اسید لاکتیک بالا برخوردار باشد.

دارای رطوبت کافی و بدون سوختگی و آفتاب زدگی باشد

بدون کپک زدگی باشد

نقش اصلی بسته بندی در تولید سیلاژ، جلوگیری از کپک زدن و فساد و مهم تر از آن کنترل روند تخمیر است.

استفاده از سیلاژ بسته بندی این مزایا را دارد :

  • حفظ ماده خشک
  • جلوگیری از فساد
  • ارتقا دادن روند تخمیر
  • درجه هضم بیشتر
  • تولید شیر و گوشت بیشتر
  • بهبود باروری.

فروش سیلاژ ذرت بسته بندی دزفول از بازرگانی کهن تجارت نیکنام

تنوع بخشی به جیره می تواند در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی کمک کند.