مرکز فروش سیلاژ ذرت بسته بندی

مرکز فروش سیلاژ ذرت بسته بندی برای تامین جیره با کیفیت در فصولی که دسترسی به علوفه تازه دشوار است، این جیره را به دامداری های سراسر کشور ارسال می کند.

خرید سیلاژ ذرت

مرکز فروش سیلاژ ذرت بسته بندی برای تامین جیره با کیفیت در فصولی که دسترسی به علوفه تازه دشوار است، این جیره را به دامداری های سراسر کشور ارسال می کند.

چرا دامداران به جیره های ارزان روی آورده اند؟

خرید جیره های دانه ای وارداتی به این سبب که غالبا وارداتی هستند، گران است.

به سبب تامین کنندگی انرژی توسط این دانه ها، نیاز است که به میزان کافی تامین شوند.

البته این دانه ها گران هستند که این موضوع موجب نگرانی در تامین آن ها شده است.

باید چاره ای اندیشید…

می توان جیره های ارزان را جایگزین کرد.

این جیره ها به خوبی انرژی و سایر نیازمندی های دام و طیور را تامین می کنند.

البته ارزان بودن آن ها نیز ویژگی مهمی است.

سیلاژ ذرت باکیفیت و ارزان یکی از علوفه های ارزان خوراک دام می باشد.

این محصول جایگاه خوبی را در جیره غذایی دام پیدا کرده است.

برخی از ویتامین ها محلول در آب می باشند.

این ویژگی سبب شده که در اثر خشک کردن علوفه و از دست رفتن آب آن ها بسیاری از مواد مغذی خارج شده و از کیفیت آن کاسته شود.

با سیلاژ یا همان روش تخمیر علوفه ها می توان این ویتامین ها را حفظ کرد.

این گونه می توان به نگهداری مواد مغذی کمک کرده و از هدر رفت بخش زیادی از مواد مفید جلوگیری کرد.

مرکز فروش سیلاژ ذرت بسته بندی

این محصول می تواند در تامین مواد مورد نیاز رشد دام و طیور موثر باشد.

سیلاژ درجه یک به صورت بسته بندی و فله از طریق بازرگانی کهن به سراسر کشور ارسال می شود.

بسته های سیلاژ ذرت که با نام ذرت علوفه ای نیز شناخته می شوند قابلیت نگهداری را تا 6 ماه داشته و برای مصرف مناسب می باشند.

با کارشناسان فروش ما در تماس باشید.