تهیه تفاله درجه یک امسال

تهیه تفاله درجه یک امسال می تواند به کاهش میزان استفاده از خوراک های دانه ای کمک کند؟ آیا این محصولات مانند اجزای پایه جیره وارداتی هستند؟

تفاله دامی

تهیه تفاله درجه یک امسال می تواند به کاهش میزان استفاده از خوراک های دانه ای کمک کند؟ آیا این محصولات مانند اجزای پایه جیره وارداتی هستند؟

مزایای افزودن تفاله ها به جیره

برای جلوگیری از فقر تغذیه ای محصولات و فراورده های دامی به سبب اشتراک خوراک های دانه ای مانند گندم و جو بین انسان و دام، نیاز است نسبت به جایگزینی سایر اقلام خوراک دام در جیره اقدام شود.

جایگزین نمودن با جیره های ارزان مانند انواع تفاله های گیاهی که ضایعات و پسماندهای صنعتی و کشاورزی می باشند از جمله اقدامات در جهت رفع این مشکل است.

تفاله ها محصولات ثانویه کارخانه ها محسوب شده و عمدتا قیمت پایینی دارند، با این وجود ارزش غذایی آن ها در حد مطلوب بوده و تا حدی می توانند جایگزین محصولات پایه شوند.

آنالیز مشابه خوراک های دانه ای و قیمت پایین دو عامل اصلی برای انتخاب و افزودن تفاله ها به جیره می باشند.

زود باری تفاله ها می تواند مشکل تامین به موقع و به میزان کافی را برای دامداری های صنعتی بر طرف سازد.

تهیه تفاله درجه یک امسال خوراک دام و طیور

بازرگانی کهن در راستای ارائه محصولات به عنوان جیره ارزان و کمک به اقتصاد مراکز پرورش دام و طیور انواع ضایعات محصولات کشاورزی را در نقاط مختلف کشور توزیع می نماید. برای این منظور با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.