خرید تفاله ارزان امسال

خرید تفاله ارزان امسال یکی از روش های تجربه شده برای کاهش تمرکز دامداری ها بر جیره های دانه ای می باشد. چراتفاله ها برای افزودن به جیره سودمند می باشند؟

تفاله

خرید تفاله ارزان امسال یکی از روش های تجربه شده برای کاهش تمرکز دامداری ها بر جیره های دانه ای می باشد. چراتفاله ها برای افزودن به جیره سودمند می باشند؟

اختصاص تفاله ها برای کاهش هزینه ها

خرید تفاله های گیاهی برای خوراک دام از آن جهت که می تواند منبع موثری برای تامین انرژی جیره باشد حائز اهیمت است.

استفاده از تفاله ها به منظور افزودن محصولات مقوی و متنوعی است که نه تنها کیفیت جیره را پایین نمی آوردند بلکه سبب تنوع مواد مغذی و خوش خوراکی جیره نیز می شوند.

اینک تفاله ها به عنوان یکی از مرغوب ترین و خوش خوراک ترین محصولات مورد استفاده در خوراک دام و طیور مورد استقبال دامداری های صنعتی قرار گرفته است.

در ابتدا به کار گیری تفاله ها در جیره برای کاهش هزینه ها و افزایش فیبر بیشتر به جیره خوراک دام و طیور آغاز شد، ولی آنالیز این تفاله ها نشان داد که تنوع مواد مغذی در تفاله ها می تواند برای سلامتی دام و طیور مفید باشد.

خرید تفاله ارزان امسال

تفاله های گیاهی می توانند به عنوان یک خوراک مناسب در تغذیه دام مورد استفاده شوند و می توانند قیمت نهایی جیره را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از ویژگی های خوب تفاله ها زودباری آن ها است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تفاله ها و آشنایی با روش های خرید و تحویل با کارشناسان بخش فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید .