خرید تفاله چغندر ارزان خوراک دام

خرید تفاله چغندر ارزان خوراک دام یکی از ساده ترین روش ها برای کاهش هزینه های جاری دامداری ها می باشد. آیا با انواع تفاله چغندر آشنا هستید؟

تفاله چغندر

خرید تفاله چغندر ارزان خوراک دام یکی از ساده ترین روش ها برای کاهش هزینه های جاری دامداری ها می باشد. آیا با انواع تفاله چغندر آشنا هستید؟

ارتفای کیفیت جیره با تفاله ها

برای ارتقای کیفیت جیره در مرغداری ها و دامداری ها گروه تولیدی و بازرگانی کهن اقدام به توزیع انواع جیره های ارزان و به ویژه تفاله ها در سراسر کشور نموده است.

طبق آزمایش های انجام شده ثابت شده که استفاده از جیره های دانه ای نظیر گندم، جو و ذرت به همراه تفاله چغندر قند ارزش غذایی بالاتری در قیاس با جیره های دانه ای دارد.

همچنین از آن جا که این تفاله خوش خوراک است، میزان تغذیه دام بالاتر رفته و سریع تر وزن گیری می کند و به همین دلیل نیز کیفیت گوشت و شیر دام بهتر می شود.

تفاله خشک پرک و فشنگی

همان طور که اشاره شد تفاله خشک به دو شکل پرک و فشنگی تولید می شود. هر کدام از این اشکال طرفداران خود را دارند. به طور معمول تفاله فشنگی نسبت به تفاله پرک از قیمت بالاتری برخوردار می باشد.

تفاله تر آبدار، دونم و پرسی

تفاله تر بر اساس درصد ماده خشک آن تقسیم بندی می شود. درصد ماده خشک تفاله تر آبدار 10، دونم 15 و پرسی 20 درصد است. در تفاله های تر بسته بندی با توجه به میزان بیشتر بودن ماده خشک تفاله پرسی باید از این نوع استفاده گردد.

خرید تفاله چغندر ارزان خوراک دام

تفاله چغندر قند و سایر جیره های ارزان در زمره محصولاتی هستند که به سبب قیمت کمتر نسبت به آنالیزی که دارند و خوش خوراکی با استقبال دامداران مواجه شده اند. می توانید سفارشات خود را توسط کارشناسات فروش بازرگانی کهن ثبت کنید.