خرید سیلاژ ذرت درجه یک برای گاو های شیری

خرید سیلاژ ذرت درجه یک برای گاو های شیری یکی از بهترین روش ها برای افزایش شیر می باشد. آیا استفاده از این علوفه می تواند موجب صرفه جویی اقتصادی شود؟

سیلاژ ذرت بسته بندی

خرید سیلاژ ذرت درجه یک برای گاو های شیری یکی از بهترین روش ها برای افزایش شیر می باشد. آیا استفاده از این علوفه می تواند موجب صرفه جویی اقتصادی شود؟

تأمین غذای دام به وسیله سیلاژ

سیلاژ در گروه مواد علوفه ای قرار دارد.

تخمیر کنترل شده مواد رطوبت دار مثل ذرت موجب تولید و فرآوری سیلاژ می شود و غذایی بی نظیر برای انواع دام به حساب می آید.

یکی از بهترین رویکردها استفاده از موادی است که به صورت طبیعی با‌ ارزش نیستند.

به عنوان مثال گاهی مجبوریم مواد زیادی را دور اندازیم. اگر روشی برای استفاده از این مواد به عنوان خوراک دام باشد، می‌تواند از لحاظ هزینه بسیار به صرفه بوده و از دور ریختن مواد نیز اجتناب کرد.

تخمیر در سیلاژ موجب می گردد، علوفه های سیلاژ شده را بتوان تا مدت های طولانی استفاده کرد.

همچنین ارزش غذایی علوفه نیز زیاد تغییر نمی کند.

به طور معمول در ایران سیلاژها با گیاه ذرت چاپر شده که شامل ساقه، برگ و بلال است، تهیه می گردد.

در کشورهایی که یونجه زیادی تولید می کنند و با مشکلاتی برای خشک کردن آن همراه هستند، سیلاژ یونجه، شبدر، سورگم و جو نیز به صورت گسترده تولید می گردد.

برای پرورش دام، نیاز به جیره ای است که بتواند سلامت دام را حفظ کرد.

یکی از مهم‌ترین جیره ها، استفاده از جیره های ارزان مانند سیلاژ ذرت است.

منابع غذایی سالمی که باعث افزایش شیردهی دام می شود.

در سال‌های اخیر از روش‌های بسیاری برای تأمین مواد غذایی سالمی که باعث افزایش شیر دام شوند استفاده می‌شود.

خرید سیلاژ ذرت درجه یک برای گاو های شیری

به سبب گران بودن خوراک های دانه ای وارداتی، پیدا کردن منابع جدید غذایی دام و طیور به یکی از چالش‌های بزرگ دامداری ها تبدیل شده است.

برای خرید سیلاژ باکیفیت با بخش فروش این بازرگانی در تماس باشید.