فروش تفاله انگور مرغوب امسال

فروش تفاله انگور مرغوب امسال می تواند برای تامین جیره سودمند باشد؟ آیا این تفاله برای دامدارات سراسر کشور قابل دسترس می باشد؟

پورد گوشت دامی و طیوری

فروش تفاله انگور مرغوب امسال می تواند برای تامین جیره سودمند باشد؟ آیا این تفاله برای دامدارات سراسر کشور قابل دسترس می باشد؟

دسترسی آسات به تفاله ها

از چالش های اصلی دامداری های صنعتی می توان به تامین خوراک با کیفیت و ارزان برای دام و طیوراشاره کرد.

در حال حاضر اغلب جیره دام را خوراک های دانه ای از قبیل گندم و جو و ذرت تشکیل می دهد. این موضوع از آن جهت موجب نگرانی دامداران است که به دلیل کافی نبودن تولید داخل کشور، بخش عمده ای از این محصول به صورت واردات تامین می شود. به این دلیل هزینه های زیادی بابت تامین آن به دامداران تحمیل می شود.

یکی از دلایل نیاز به ترکیب جیره با سایر خوراک های ارزان و متفاوت، موضوع قیمت تمام شده می باشد. این موضوع کارشناسان حوزه خوراک دام را بر آن داشته که انواع جیره های ارزان را بررسی کرده که در نهایت تفاله ها به عنوان یکی از بهترین گزینه ها برای این منظور انتخاب شده اند.

تفاله ها و همچنین تفاله انگور حاوی مواد معدنی با ارزشی برای سلامت دام می باشد که می تواند به غنی شدن جیره کمک شایانی نماید.

همچنین تفاله انگور در دسته تفاله های خوش خوراک قرار دارد که این موضوع برای دامداران بسیار مهم است. جیره خوش خوراک منجر به افزایش حجم خوراک دام و طیور شده و به همان نسبت نیز وزن گیری دام روند بهتری خواهد داشت.

فروش تفاله انگور مرغوب امسال

با توجه به نیاز دامداری ها به انواع جیره های ارزان و به ویژه تفاله ها می توانید میزان درخواستی خود را به کارشناسات فروش بازرگانی کهن اعلام کنید.