فروش خرده ذرت مرغوب امسال خوراک دام و طیور

خرده ذرت مرغوب امسال، با رعایت استانداردهای لازم و از گیاهان ذرت کامل با رطوبت کامل 60 تا 70 درصد برداشت شده است و به عنوان یکی از بهترین منابع غذایی برای استفاده در جیره خوراک دام و طیور، در فروشگاه‌های مختلف خوراک دام و طیور در سراسر کشور، از جمله سایت جیره ارزان، می‌توان آن را تهیه کرد.

خرده ذرت

خرده ذرت را می توان از ذرت کاشته شده برای سیلاژ یا از ذرت کاشته شده برای برداشت به عنوان محصول غلات تهیه کرد.

غالباً ذرت برداشت شده برای سیلاژ برای برداشت به عنوان محصول غلات کاشته می شد. کشاورزان دلایل متعددی برای تجدید نظر در روش برداشت خود دارند. آنها یا یکی از همسایگان ممکن است به سیلاژ ذرت نیاز داشته باشند که در زمان کاشت پیش بینی نشده بود. خشکسالی ممکن است عملکرد دانه را به میزان قابل توجهی کاهش داده باشد، بنابراین ارزش محصول به عنوان سیلاژ بیشتر از دانه ذرت است.

کاشت سیلاژ ذرت توسط کشاورزان:

سیلاژ و سایر محصولات علوفه ای فسفر و پتاسیم بیشتری نسبت به محصولات غلات از خاک حذف می کنند. حذف فسفر و پتاسیم می تواند یک هزینه اضافی برای کشاورزان داشته باشد .

اما سیلاژ همچنین می تواند در مناطق پخش  کود برای حذف هدفمند مواد مغذی محصول از خاک استفاده شود. در مناطقی که دارای غلظت بالایی از فسفر و پتاسیم هستند و پتانسیل رواناب وجود دارد، کاشت سیلاژ ذرت می تواند به سرعت مواد مغذی اضافی را از خاک حذف کند.

به صرفه بودن سیلاژ ذرت برای کشاورزان :

کشاورزان با استفاده از قاعده کلی که ارزش سیلاژ ذرت در هر تن 8 تا 10 برابر قیمت یک ذرت است قیمت گذاری کرده اند.

ضریب 8 تا 9 برابر برای قیمت گذاری سیلاژ ذرت در مزرعه استفاده می شود. برای قیمت گذاری آن در انبار از ضریب 9 تا 10 برابر استفاده می شود. برای ذرت با قیمت پایین ضریب بالاتر و برای ذرت با قیمت بالاتر از فاکتور کمتر استفاده می شود. با توجه به قیمت فعلی ذرت و نهاده، این قانون کلی نیاز به بازنگری دارد. در حال حاضر، قیمت سیلاژ ذرت در مزرعه ممکن است نزدیک به 7 برابر قیمت یک ذرت باشد.