فروش فوری تفاله انگور مرغوب امسال

فروش فوری تفاله انگور مرغوب امسال می تواند برای دامداری ها سودمند باشد؟ آیا استفاده از تفاله صرفا به دلیل کاهش هزینه های تامین جیره می باشد؟

تفاله انگور

فروش فوری تفاله انگور مرغوب امسال می تواند برای دامداری ها سودمند باشد؟ آیا استفاده از تفاله صرفا به دلیل کاهش هزینه های تامین جیره می باشد؟

کاهش استفاده از نهاده ها به کمک تفاله ها

تشدید مشکلات اقتصادی دامداری ها به دلیل وارداتی بودن دانه های خوراکی پایه می باشد. این دانه ها شامل گندم و جو و ذرت و … می باشند.

با توجه به این مسائل توجه کارشناسان این حوزه به انواع جیره های ارزان که شامل تفاله ها نیز می شوند، به عنوان جایگزین های مناسب برای خوراک های دانه ای جلب شده است. تفاله ها محصول جانبی کارخانجات صنایع غذایی نظیر تولید آب میوه و لواشک و … می باشد و به دلیل وجود داشتن این کارخانجات در داخل کشور می توان این تفاله ها را به قیمت مناسب و به صورت زودبار سفارش داد.

یکی از این تفاله های سودمند، تفاله انگور می باشد. این تفاله از جمله افزودنی های مناسب در خوراک دام می باشد. چرا که کاهش کیفیت و پایین آمدن ارزش غذایی فراورده های دامی به سبب اشتراک این دانه ها بین انسان و دام می باشد.

تفاله انگور به عنوان خوراک دام یکی از فرصت های خوب برای جایگزینی محصولات پایه زراعی در خوراک دام می باشد.

فروش فوری تفاله انگور مرغوب امسال

برای سفارش و خرید انواع جیره های ارزان و می توانید با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.