قیمت خرید خرده ذرت مرغوب امسال

با توجه به افزایش قیمت خوراک دام و طیور، قیمت خرید خرده ذرت مرغوب امسال نیز افزایش یافته است. با این وجود، سطح گنجاندن بیشتر خرده ذرت در جیره‌های تکمیلی، به دلیل افزایش ارزش غذایی آن و کاهش هزینه‌های جیره خوری، ممکن است از نظر اقتصادی مطلوب باشد. در بازار خرده ذرت مرغوب امسال، قیمت‌های متفاوتی وجود دارد که می‌توان آن را از گروه بازرگانی کهن سایت جیره ارزان، با قیمت مناسب تهیه کرد.

The price of buying cheap high-quality corn:

در این مقاله قصد داریم  تغذیه جوانه ذرت به جای دانه ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین تغذیه شده با رژیم غذایی کم علوفه را بررسی کنیم

استفاده از جوانه ذرت  به جای دانه ذرت می تواند عملکرد گاو شیری را حفظ کند و ممکن است کارایی تولید را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی دانه ذرت با جوانه ذرت بر عملکرد، دریافت مواد مغذی و قابلیت هضم گاوهای شیری بود. همچنین با هدف بررسی اثر جوانه ذرت  بر کارایی تولید در گاوهای شیری هلشتاین پرتولید در اوایل شیردهی انجام شد. در نتایج این تحقیق این نتایج حاصل شد تولید شیر 4.5 ± 55.6 کیلوگرم در روز با وزن بدن 43.3 ± 611.3 کیلوگرم افزایش داشته است.

ذرت دامی

ویژگی های خرده ذرت مرغوب امسال:

مدل کسب و کار صنعت تغذیه گاو بر مفهوم افزودن ارزش به خوراک از طریق تبدیل آنها به گوشت گاو بنا شده است. گوشت گاو به عنوان یک منبع پروتئین خوراکی انسان در مقایسه با خوراک گاوهای معمولی از جمله ذرت ارزش بسیار بیشتری دارد. بیایید این سوال را بررسی کنیم:

آیا تغذیه با خرده ذرت گاو گوشتی مقرون به صرفه تر است یا سیلوی ذرت در جیره های پرواری؟.

برخی تحقیقات بزرگ که توسط دی کوستانزو و همکارانش در دانشگاه مینه‌سوتا انجام شد، نقاط پایانی مختلف برداشت محصول ذرت و بازده اقتصادی در هر هکتار را در هنگام تغذیه به دامداران سنگین پروار یک ساله در یک عملیات یکپارچه محصول و دام مورد بررسی قرار دادند. محصول ذرت به صورت سیلاژ ذرت در 39 روزه، بلال در 56 روزه، ذرت با رطوبت بالا در 70 روزه، یا ذرت خشک در 86 روز پس از شروع ابریشمی شدن ذرت برداشت شد، با ذرت با رطوبت بالا و ذرت خشک قبل از ذخیره سازی، مخلوط شد.

ونتایج حاصله هاکی از افزایش تولید گوشت در گاوهای پرواری بود به طوری که بااستفاده از خرده ذرت در هزینه های دامداران نیز صرفه جویی شده بود.