مرکز انواع تفاله چغندر تازه امسال

مرکز انواع تفاله چغندر تازه امسال اقدام به عرضه تفاله های تازه نموده است. آیا افزودن تفاله ها می تواند باعث خوش خوراکی خوراک دام شود؟

تفاله چغندر

مرکز انواع تفاله چغندر تازه امسال اقدام به عرضه تفاله های تازه نموده است. آیا افزودن تفاله ها می تواند باعث خوش خوراکی خوراک دام شود؟

استفاده از تفاله چغندر از چند جهت انتخاب مناسبی می باشد:

  • افزودن تفاله چغندر باعث ایجاد تنوع در جیره غذایی و خوراک دام می شود.
  • محصولات تولید کارخانجات داخل کشور می باشد و می تواند با قیمت پایین تر نسبت به محصولات وارداتی در اختیار دامداران قرار گیرد
  •  پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات دامی با استفاده از تفاله های گیاهی
  • استفاده از جیره های دانه ای نظیر سبوس، سویا، جو و گندم به همراه تفاله چغندر قند ، ارزش غذایی بیشتری در قیاس با جیره های دانه ای دارد
  • این تفاله خوش خوراک است و استفاده از آن به همراه خوراک های دانه ای موجب بیشتر شدن حجم جیره دام شده و به این ترتیب آن ها زودتر وزن گیری می کنند.
  • انتخاب محصول از مبدا نزدیک به دامداری متقاضی که خود بابت کاهش هزینه های ناشی از حمل و نقل می باشد

البته این تفاله هرگز نباید به عنوان تنها ماده هیدروکربنه در خوراک دام به کار برده شود، زیرا در این حالت تفاله نمی تواند ویژگی های خود را نشان دهد.

مرکز انواع تفاله چغندر تازه امسال

متقاضیان این محصول و سایر جیره های ارزان از هر نقطه کشور می توانند سفارشات خود را از طریق کارشناسان فروش بازرگانی کهن اعلام کنند تا بتوانند از قیمت نهایی و نحوه ثبت سفارش آگاهی پیدا کنند.