مرکز خرده ذرت ارزان درجه یک

مرکز خرده ذرت ارزان درجه یک بازرگانی کهن می باشد. آیا این جیره را می توان جایگزین خوبی برای ذرت در خوراک دام و طیور قرار داد؟

مرکز خرده ذرت ارزان درجه یک بازرگانی کهن می باشد. آیا این جیره را می توان جایگزین خوبی برای ذرت در خوراک دام و طیور قرار داد؟

 خرده ذرت تامین کننده جیره دام و طیور

بخش عمده ای از ذرت مورد نیاز در کشور اغلب به صورت واردات تامین می شود.

زیرا کشت این دانه در داخل کشور کافی نیست.

وارداتی بودن این دانه قیمت آن بالا برده است.

موضوع قیمت در تامین کننده های جیره بسیار مهم است.

به این سبب توجه به انواع جیره های ارزان مانند خرده ذرت بیشتر شده است.

خرده ذرت برای تامین ارزان منابع انرژی جیره جایگزین ذرت می شود.

خرید ارزان تر انواع جیره ها از اولویت های دامداری های صنعتی می باشد.

خرده ذرت دارای انرژی بالایی است و این محصول می تواند یکی از تامین کنندگان انرژی جیره باشد.

دسترسی و تامین خرده ذرت از ذرت های وارداتی ساده تر می باشد.

قیمت خرده ذرت به نسبت ذرت بسیار کمتر می باشد.

جایگزینی این محصول با ذرت می تواند در حد قابل توجهی هزینه ها را کاهش دهد.

مرکز خرده ذرت ارزان درجه یک برای تامین انرژی جیره

ارزان تر بودن این محصول سبب شده تا محدودیت های موجود برای تامین ذرت مرتفع شده است.

خرده ذرت که یکی از محصولات فرعی ذرت برزیل است، به عنوان خوراک جایگزین ذرت صورت می پذیرد.

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزین برای جو، ذرت و سویا می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.