مرکز خرید تفاله چغندر مرغوب خوراک دام

مرکز خرید تفاله چغندر مرغوب خوراک دام می تواند تفاله ارزان را به دامداری ها ارائه دهد؟ چرا تفاله ها می توانند جایگزین بخشی از خوراک های رایج باشند؟

تفاله چغندر

مرکز خرید تفاله چغندر مرغوب خوراک دام می تواند تفاله ارزان را به دامداری ها ارائه دهد؟ چرا تفاله ها می توانند جایگزین بخشی از خوراک های رایج باشند؟

ویژگی های ظاهری تفاله چغندر

خوراک های دانه ای مانند گندم و جو و ذرت، دانه های خوراکی هستند که بین انسان و دام مشترک می باشند و استفاده مداوم از آن ها می تواند باعث کاهش ارزش غذایی شیر و گوشت دام و طیور گردد.

از این رو جایگزینی آن ها با انواع تفاله ها از جمله تفاله چغندر می تواند باعث افزایش کیفیت فراورده های دامی مانند گوشت و شیر گردد. زوربار بودن این محصول نیز موجب حفظ تازگی و کیفیت بالای آن می شود. از این رو به کار گیری جیره های ارزان در خوراک می تواند به سود دامداری ها باشد.

استفاده از جیره های دانه ای به همراه تفاله چغندر قند ارزش غذایی بالاتری در قیاس با جیره های دانه ای دارد.

به دلیل خوش خوراکی تفاله چغندر قند میزان تغذیه دام بالاتر می رود. به این دلیل دام سریع تر وزن گیری می کند و کیفیت گوشت و شیر دام نیز ارتقا پیدا می کند.

مرکز خرید تفاله چغندر مرغوب خوراک دام

با توجه به فصلی بودن این تفاله برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش با همکاران ما در شرکت کهن تجارت نیکنام (بازرگانی کهن) در ارتباط باشید.