مرکز فروش انواع تفاله آلبالو مرغوب

مرکز فروش انواع تفاله آلبالو مرغوب می تواند نیاز دامداری ها را به تفاله ارزان تامین کند؟ آیا افزودن این تفاله از ارزش غذایی و کیفیت جیره نمی کاهد؟

تفاله آلبالو

مرکز فروش انواع تفاله آلبالو مرغوب می تواند نیاز دامداری ها را به تفاله ارزان تامین کند؟ آیا افزودن این تفاله از ارزش غذایی و کیفیت جیره نمی کاهد؟

نقش تفاله ها در تامین خوراک ارزان

بهبود کیفیت تغذیه ای جیره برای افزایش کیفیت شیر و گوشت دام می باشد. ولی جیره غالب دام در حال حاضر خوراک های دانه ای مانند گندم و جو می باشد، کمی غیر عملی به نظر می رسد. برای رسیدن به این هدف نیاز است خوراک های منتوعی از نظر مزه و ارزش غذایی به جیره افزوده شوند که این خواسته دامداران را تحقق بخشد.

نرخ متغیر ارز و مشکلات واردات باعث شده کارشناسان این حوزه به دنبال روش های جایگزین در تامین جیره غذایی دام و طیور در داخل کشور باشند. به این شرط که از ارزش غذایی و کیفیت غذای دام نیز کاسته نشود. از جمله این جایگزین ها می توان به تفاله آلبالو اشاره کرد که محصول جانبی کارخانجات صنایع غذایی مانند تولید آب میوه، لواشک و … می باشد.

با افزودن انواع جیره های ارزان مانند تفاله آلبالو می توان با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، هزینه های جاری دامداری را کاهش داد بدون این که کیفیت ارزش غذایی جیره دام پایین آید.

مرکز فروش انواع تفاله آلبالو مرغوب

با توجه به این که نیاز دامداری ها به خرید جیره های ارزان روز به روز بیشتر می شود، بازرگانی کهن تجارت نیکنام می تواند به میزان سفارش، محصولات در خواستی را به سراسر کشور ارسال کند. برای این منظور با کارشناسان فروش این بازرگانی تماس بگیرید.