مرکز خرید خرده ذرت باکیفیت

مرکز خرید خرده ذرت باکیفیت بازرگانی کهن می باشد. آیا می توان گفت خرده ذرت می تواند یکی از تامین کننده های انرژی جیره می باشد؟

مرکز خرید خرده ذرت باکیفیت بازرگانی کهن می باشد. آیا می توان گفت خرده ذرت می تواند یکی از تامین کننده های انرژی جیره باشد؟

 مزایای خرید خرده ذرت

یکی از اصی ترین چالش های دامداری ها تامین خوراک با کیفیت و ارزان برای دام و طیور می باشد.

در حال حاضر اغلب جیره دام را خوراک های دانه ای از قبیل گندم و جو و ذرت تشکیل می دهد .

به دلیل کافی نبودن تولید داخل کشور، بخش عمده ای از این محصول از خارج از کشور وارد می شود.

این موضوع هزینه های زیادی را به دامداران تحمیل می کند.

تامین کننده انرژی جیره دانه های پایه می باشند.

ذرت نیز از این دانه ها می باشد.

ذرت به صورت کلی دارای انرژی بالایی است و هدف مهم از افزودن این محصول به جیره تامین انرژی می باشد.

این دانه وارداتی است.

نمی توان این دانه را از جیره حذف کرد.

ولی جایگزینی خرده ذرت می تواند انتخاب مناسبی باشد.

دسترسی و تامین خرده ذرت از ذرت های وارداتی سهل تر است.

همین موضوع سبب گردیده تا این محصول بتواند محدودیت های موجود برای تامین ذرت را مرتفع نماید.

هزینه خرید خرده ذرت به نسبت ذرت کمتر می باشد.

این موضوع جایگزینی این محصول با ذرت را به صرفه کرده است.

این جیره می تواند در حد قابل توجهی هزینه ها را کاهش دهد.

خرید خرده ذرت به عنوان یکی از محصولات فرعی ذرت برزیل می تواند یکی از مواردی باشد که به عنوان خوراک جایگزین ذرت صورت می پذیرد.

این جیره همه ویژگی های ذرت را دارا می باشد.

تنها تفاوت آن شکسته بودن دانه ها می باشد.

این موضوع تاثیری در کیفیت آن نخواهد داشت.

مرکز خرید خرده ذرت باکیفیت

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزین برای جو، ذرت و سویا می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.