مرکز خرید خرده ذرت

مرکز خرید خرده ذرت می تواند نیاز دامداری های صنعتی را در سراسر کشور به این جیره ارزش مند مرتفع سازد. چرا این جیره مورد توجه دامداران قرار گرفته است؟

فروش فوری خرده ذرت

مرکز خرید خرده ذرت می تواند نیاز دامداری های صنعتی را در سراسر کشور به این جیره ارزش مند مرتفع سازد. چرا این جیره مورد توجه دامداران قرار گرفته است؟

نیاز جیره به تامین کننده های انرژی

دانه های پایه برای تامین انرژی مورد نیاز رشد و باروری دام و طیور به جیره افزوده می شوند.

به این سبب نمی توان این جیره ها را حذف کرد.

ولی به سبب وارداتی بودن قیمت بالایی دارند.

باید راهی برای خرید ارزان تر این جیره ها پیدا کرد.

پیشنهاد بازرگانی کهن برای شما خرید انواع جیره های ارزان است.

خرده ذرت نیز یکی از جیره های ارزان می باشد.

خرده ذرت کیفیت مطلوبی دارد و به خوبی انرژی جیره را تامین می کند.

به سبب شکسته بودن خرده ذرت، قیمت پایین تری نسبت به ذرت دارد.

این محصول از کشور برزیل به ایران وارد می شود.

خرده ذرت نیز مانند ذرت انرژی خوبی برای رشد دام و طیور فراهم می کند.

به همین دلیل در جیره غذایی دام و طیور جای دارد.

مزیت اصلی خرید خرده ذرت برای خوراک دام و طیور تامین ارزان تر ذرت می باشد.

خرید خرده ذرت دامی ارزان از روش های مناسب برای کاهش هزینه های تهیه تامین کننده های انرژی در جیره دام و طیور می باشد.

این جیره کیفیت مطلوبی دارد.

مرکز خرید خرده ذرت دامی ارزان خوراک دام و طیور

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزینی برای جو، ذرت و سویا  مانند انواع جیره های ارزان می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

انواع محصولات ارائه شده در این بازرگانی به صورت زودبار و در سراسر کشور به دامداران متقاضی تحویل داده می شود.